Κυριακή, 27 Μαΐου 2018


46η Συνάντηση - Παρασκευή 18 Μαΐου 2018
Θέμα : Προετοιμασία της παρουσίασης του ομίλου στο πολιτιστικό απόγευμα της 23-5 2018.


45η Συνάντηση - Πέμπτη 17 Μαΐου 2018
Προετοιμασία της παρουσίασης του ομίλου στο πολιτιστικό απόγευμα της 23-5 2018.

Ανάθεση εργασιών στους μαθητές του ομίλου


44η Συνάντηση - Παρασκευή 11 Μαΐου 2018
Ανάθεση εργασιών στους μαθητές του ομίλου

Toys in Applied Mathematics


43η Συνάντηση - Πέμπτη 10 Μαΐου 2018
Θέμα : Παρακολούθηση και σχολιασμός του βίντεο «Tadashi Tokieda - Toys in Applied Mathematics» παραγωγής Harvard University.

Κατασκευή τρισδιάστατων σχημάτων με δίπλωση χαρτιών Α4.


42η Συνάντηση - Παρασκευή 4 Μαΐου 2018
Κατασκευή τρισδιάστατων σχημάτων με δίπλωση χαρτιών Α4.

Τοπολογικοί μετασχηματισμοί


41η Συνάντηση - Πέμπτη 3 Μαΐου 2018
Τοπολογικοί μετασχηματισμοί και σχετικά παιχνίδια από τον Tadashi Tokieda - director of studies in mathematics at Trinity Hall, University of Cambridge